WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Triman-logo op product en verpakking naar Frankrijk

Vorig jaar berichtte CBM al dat Frankrijk voornemens was om het afvalscheidingslogo Triman verplicht te stellen. Deze wetgeving is inmiddels ingegaan.

Leden die meubels exporteren naar Frankrijk krijgen vanaf nu te maken met het recyclingsymbool van Frankrijk, Triman. Het Triman-symbool moet voor een breed scala aan producten worden weergegeven, waaronder meubels. Bij het zien van dit symbool weten consumenten dat ze het product niet zomaar weg mogen gooien, maar dat het moet worden aangeleverd voor recycling.

Als producent die producten verkoopt in Frankrijk ben je ten eerste verplicht om een unieke identificatiecode aan te vragen. Zo’n code geldt als bewijs dat je als producent bent geregistreerd bij de eco-organisatie die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer van uw product en je up-to-date bent met je eco-bijdragen. De unieke identificatiecode of IDU-code is één jaar geldig en moet ieder jaar vernieuwd worden. Wanneer je in het bezit bent van die code, moet je die verplicht vermelden in contractdocumenten en op je website.

Wanneer je een product op de Franse markt brengt moet je dus ook lid zijn bij één of verschillende eco-organisaties. Elke organisatie is bevoegd voor een specifieke activiteitengroep, zo moet je als textielproducent aangesloten zijn bij de eco-organisatie Re_fashion. Het kan ook zijn dat je door de aard van het product bij het verschillende organisaties aangesloten moet zijn. In principe kan je er als producent ook voor kiezen om een eigen systeem op poten te zetten om je verpakkingen op het einde van de cyclus zelf in te zamelen en te recycleren, maar het is aan te raden om dit via een eco-organisatie te doen.

De nieuwe regelgeving over verpakkingen moet vooral voor de consument duidelijkere sorteerinstructies verschaffen. Op elke verpakking staat een info-tri, een markering met sorteerinstructies dat duidelijk zichtbaar is op de verpakking. Producten dat enkel B2B verkocht valt dus niet onder deze regel! In Frankrijk gebruikt men het Triman-logo om aan te duiden hoe de consument het product kan sorteren. Op het logo staat een individu afgebeeld met drie pijlen die symbool staan voor de 3 verschillende sorteercategorieën, namelijk niet-recycleerbaar, recycleerbaar en glas.

Bekijk voor meer informatie het algemene handboek. Hierin staat ook een overzicht van de logo’s en welke waarop gebruikt moet worden.
Ecomobilier heeft ook een handleiding voor de toepassing van Triman in de meubelindustrie gemaakt. Deze is op te vragen bij CBM via versloot@cbm.nl.

 

 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij