WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Tot 300.000 euro om innovatievermogen mkb te verbeteren

RAAK-mkb (Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie) financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

Het mkb heeft een gerichte innovatievraag, de hogeschool voert het onderzoek uit en heeft de penvoering voor de subsidieaanvraag. De sluitingsdatum voor deze RAAK-subsidie is 6 oktober 2016.
Meer informatie vindt u hier: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/RAAK-regeling/raak-mkb

Adviseurs

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij