WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Toolbox: voorlichting geven over arbeidsrisico’s

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid, het inventariseren van risico’s en geven van voorlichting over deze risico’s. CBM heeft diverse voorlichtingsfolders beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor een toolbox-meeting. Dit is een kort veiligheidsoverleg dat periodiek wordt gehouden met als doel de veiligheid op de werkvloer te bevorderen en het veiligheidsbewustzijn te verhogen.

Veel werkgevers geven voorlichting, maar leggen dat niet vast. In verband met de aantoonbaarheid is het verstandig om bij te houden wanneer voorlichting is gegeven, over welk risico en wie erbij aanwezig waren.

De folders zijn op te vragen bij CBM via info@cbm.nl.

Kijk voor meer informatie op:
arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving/verplichtingen-werkgevers-en-werknemers
cbm.nl/nieuws/voorlichtingsmateriaal-over-veilig-gebruik-van-lakken/
cbm.nl/nieuws/voorlichting-houtstof-blijft-belangrijk-aandachtspunt/
cbm.nl/vakgebied-categorie/arbo/voorkom-ongevallen/

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij