WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Eén van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Download hier de infographic ‘Noodpakket voor banen en economie. Tijdelijke financiële regelingen’.

De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, en wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandige ondernemers kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Bekijk op krijgiktozo.nl of je in aanmerking komt voor de Tozo.

Lees ook ons coronadossier, wij vatten de belangrijkste zaken voor ondernemers hieronder samen, inclusief verwijzingen naar betrouwbare bronnen. Dit dossier wordt continu geüpdatet.

Veelgestelde vragen over Tozo

Vanaf wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Je kunt terecht bij je woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van je gemeente. Mocht je nog enige ontvangsten hebben, dan wordt je gevraagd om nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kun je met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

Welke hulp biedt de gemeente bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Ten eerste biedt de gemeente op basis van deze tijdelijke regeling voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van huishouden en inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Vooralsnog kun je er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment een aanvraag indienen.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De gemeente moet na kunnen gaan of je recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar inschrijving bij de KvK en ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van je huishouden en kan dus vragen of je een partner hebt en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over de onderneming, bijv. in welke sector je werkt en of je personeelsleden hebt. Hiermee help je om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dien je in bij je woongemeente.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Nee, je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht je nog geen jaar geleden gestart zijn met je bedrijf dan dien je in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Dat hangt af van de hoogte van je inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van je aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij