WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Tussentijdse aanstelling nieuwe bestuursleden

Het algemeen bestuur heeft Marieke van den Berg (lidbedrijf: Label) en Karst Wouda (lidbedrijf: Vorm Martini/Zwartwoud)  tussentijds aangesteld als bestuursleden. Ze volgen de bestuursleden op die eind 2018 aftraden. 

Welkom in het algemeen bestuur Marieke en Karst!

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij