WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Terugblik op webinar ‘Werkgeluk in de praktijk’

Het doel van het webinar over werkgeluk op 27 mei was om het onderwerp meer praktisch te maken. Op welke manier zorg je ervoor dat werknemers in het dagelijks werk daadwerkelijk meer werkgeluk kunnen ervaren? Een aantal zaken zijn in ieder geval heel belangrijk: te weten zingeving, plezier en verbinding en voldoening halen uit je werk. Die 3 pijlers van werkgeluk zijn nader toegelicht door Heleen Mes in een korte presentatie.


Bron: P3F model van werkgeluk, Heleen Mes & Gea Peper

De 3 pijlers van werkgeluk
Hoe kan je pijlers van werkgeluk vertalen naar de praktijk in onze sector?

Zingeving vertaalt zich in de sector bijvoorbeeld als inzien dat je bijdraagt aan iets moois; door van A tot Z betrokken te zijn bij een project en het eindresultaat kunnen zien.

Plezier en verbinding is een pijler die juist het afgelopen jaar door de coronamaatregelen behoorlijk onder druk is komen te staan: lunchen in shifts, geen borrels of social events. Nu er meer mogelijkheden ontstaan, is het van belang om dit weer te introduceren. En zorg voor plezier op de werkvloer. Veel bedrijven hebben het razend druk en dan schieten de leuke momenten van samenzijn er misschien bij in, maar het helpt mensen juist om het werk te blijven doen.

Voldoening halen uit je werk betekent onder andere dat je voldoende uitgedaagd wordt en dat je talenten benut worden, maar ook dat je nog nieuwe dingen leert. Mensen halen voldoening uit hun werk als ze af en toe in een “flow” zitten en dat gebeurt als mensen iets doen waar ze goed in zijn en de ruimte krijgen om af en toe iets nieuws te proberen of te leren.

Binnen de pijler voldoening is waardering een belangrijk onderwerp. We vroegen de deelnemers aan het webinar op welke manieren zij in het bedrijf waardering uiten aan het personeel. Dat gaf het volgende beeld:

Er worden veel complimenten gegeven en extraatjes (financieel of in de vorm van een attentie). Omdat blijkt dat medewerkers verschillende voorkeuren hebben voor hoe ze waardering krijgen, is het goed om te onderzoeken welke dat is zodat je blijk van waardering het meeste effect heeft.

Job, career of calling?
Daarnaast hebben we stilgestaan bij de verschillende drijfveren van medewerkers van “werken”, gebaseerd op het job, career of calling onderzoek. Wat is de reden dat je werkt? Is dat voor het geld, om carrière te maken, of vanuit een roeping of een passie. Weet jij vanuit welke drijfveren jouw medewerkers hun werk doen? Dit blijkt een belangrijk inzicht om vervolgens aan de slag te kunnen gaan hoe je medewerker het beste kunt motiveren om met plezier te blijven werken.

Geef leidinggevenden en medewerkers zelf de handvatten om het werkgeluk te vergroten door de pijlers van werkgeluk toe te passen in het aansturen van het bedrijf en de medewerkers. Je kunt hiervoor de presentatie ter inspiratie gebruiken en met elkaar in gesprek gaan.

Enkele praktische tips
Het is van belang om met medewerkers in gesprek te gaan (en blijven) over wat nodig is om het werkgeluk te vergroten., Maar er zijn meer concrete voorbeelden van wat je kan doen:

  • Zorg voor meer betrokkenheid bij mensen door met ze bij de klant te gaan kijken of een beurs te bezoeken.
  • Als iemand carrière wil maken, biedt dan perspectief in het werk ,bedrijf of de sector, ga het gesprek aan over ontwikkelmogelijkheden.
  • Neem ergernissen op het werk weg, zorg voor goed gereedschap of hulpmiddelen. De één wil een ander toetsenbord en de ander vraagt om nieuw gereedschap.

En vraag aan personeel of zij ideeën hebben om het werk makkelijker of leuker te maken

Hulp of advies nodig? Neem contact op met Anouk van Stipriaan of Miranda Oosdijk om hiermee verder aan de slag te gaan.
Bekijk hier de presentatie die tijdens het webinar getoond is.

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij