WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Tegemoetkoming voor werknemers met schildersziekte

Werknemers die als gevolg van hun werk het Organo Psycho Syndroom (OPS), ook wel de ‘schildersziekte’, hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 maart 2020 een aanvraag doen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Deze regeling geldt voor ongeveer 540 slachtoffers met een officiële CSE diagnose. Het aantal OPS-slachtoffers in onze branche is beperkt. De hoogte van de maximale vergoeding staat gelijk aan die voor asbestslachtoffers, namelijk €21.269.

Op het Arboportaal vind je meer informatie.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij