WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb definitief

De TEK (Tegemoetkoming Energiekosten) voor energie-intensieve mkb-bedrijven is definitief. Zijn je energiekosten 7% of meer van de totale kosten, dan kun je hiervoor in aanmerking komen. Dit wordt van tevoren getoetst. Voor de energieprijs geldt niet de actuele marktprijs, maar een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Deze modelprijs maakt het CBS in januari bekend.

TEK aanvragen
TEK opent waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2023, mogelijk eerder. Je vraagt dan met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Bij goedkeuring ontvang binnen een week een voorschot van 60% van je maximale subsidie. Na vaststelling wordt de definitieve hoogte van je subsidie bepaald. 

TEK blijft in ontwikkeling
Het kabinet bekijkt of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei of winstgevendheid. Dit om ervoor te zorgen dat de steun zo gericht mogelijk gegeven wordt aan bedrijven die het nodig hebben.

Wanneer de regeling klaar is, wordt hij voorgelegd aan het Adviescollege toetsing Regeldruk (ATR) en de Raad voor de Rechtspraak. Omdat TEK onder het Tijdelijk crisiskader van de Europese Commissie valt, moet de regeling ook aan de Europese Commissie voorgelegd worden. Deze stappen vinden tegelijk plaats om tijdsverlies te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op rvo.nl

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij