WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Subsidie voor ontwikkeling Topcentrum Meubelindustrie

Op 23 mei 2016 heeft Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Topcentrum Meubelindustrie. Dit Topcentrum wordt ontwikkeld op initiatief van de landelijke Branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie (CBM), het landelijke Expertisecentrum Meubel (ECM), en een drietal scholen, namelijk het HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur (Amsterdam en Rotterdam), het ROC van Twente (Hengelo) en het Summa College (Eindhoven).

Het Topcentrum heeft het doel om de innovatiekracht en concurrentiepositie van aangesloten meubelbedrijven te versterken. Dit wordt gedaan door het vernieuwen van het meubelonderwijs en daarbij het opleiden van excellente en gemotiveerde vakmensen met kennis en vaardigheden van recente innovaties.

Uniek concept
Volgens de initiatiefnemers gaat dit unieke concept bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame en levensvatbare opleidingsinfrastructuur met innovatieve opleidingen en state-of-the-art onderwijs en praktijkfaciliteiten. Het vakmanschapsonderwijs wordt hierin continu vernieuwd en is gericht op nieuwe technologieën, productietechnieken, materialen en creativiteit. Het Topcentrum draagt bij aan een stevig profiel van specialistische en innovatief vakmanschap in de interieurbouw- en meubelsector.

Bedrijfsleven en onderwijs vinden elkaar
Bij de ontwikkeling van het Topcentrum werken het bedrijfsleven en het onderwijs samen voor een duurzame en structurele verbinding. De meubel- en technologiebedrijven participeren en investeren actief mee. De betrokken koploperscholen werken samen met het Expertisecentrum Meubel en andere scholen om te zorgen voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en een doelmatig aanbod van meubelopleidingen.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij