WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Structuurrapport Meubelindustrie 2022: inzicht in omvang en samenstelling

Onderzoeksbureau Marktdata heeft in samenwerking met CBM een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse interieurbouwers. De resultaten zijn verwerkt in het Structuurrapport Interieurbouw 2022. Het is een onafhankelijk onderzoek naar de omvang en samenstelling van de interieurbouwbranche.

De meubelindustrie bestaat uit verschillende soorten bedrijven. In het onderzoeksrapport wordt naast het totaal van de meubelindustrie bij diverse thema’s een uitsplitsing gemaakt naar de verschillende segmenten, te weten interieurbouw, bedrijfsmeubels, woonmeubels, keukenmeubels en matrassen.

Naast uitvoerige informatie over de branchestructuur komt ook het economisch perspectief aan de orde. De resultaten zijn op duidelijke wijze weergegeven zodat je eenvoudig de voor jouw onderneming relevante informatie kan benutten voor je commerciële bedrijfsvoering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ondernemingen.

De analyses zijn uitgevoerd op de database van alle economisch actieve bedrijven die in het Handelsregister staan ingeschreven onder de SBI-code 31 (meubelindustrie). Daarnaast zijn cijfers van onder meer het CBS verwerkt in de rapportage.
De data-analyses van het Handelsregister in dit onderzoeksrapport hebben betrekking op de gegevens die in juni 2022 beschikbaar waren bij Ad Hoc Data. Alle overige data-analyses van onder meer het CBS in dit onderzoeksrapport hebben betrekking op de meest actuele gegevens die in juni 2022 beschikbaar waren.

De rapportage verschijnt, afhankelijk van de marktvraag, iedere drie jaar. Het onderzoeksrapport telt 53 pagina’s op A4-formaat, is in kleur en Nederlandstalig uitgevoerd.
Bestellen kan via marktdata.nl. CBM-leden kunnen het rapport gratis aanvragen door een e-mail te sturen naar info@cbm.nl. Niet-leden betalen €495,00.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij