WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Straks volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar

Het volledige wettelijk minimumloon geldt straks voor iedere werknemer van 21 jaar en ouder. Nu is dat nog 23 jaar en ouder. Daarnaast gaat het minimumloon voor werknemers tot 21 jaar omhoog. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten.

Het wettelijk minimumloon geldt op dit moment alleen volledig voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere werknemers geldt een vast percentage van dit minimumloon: het minimumjeugdloon. Daar komt echter verandering in, want minister Asscher wijzigt de beginleeftijd voor een volledig minimumloon stapsgewijs naar 21 jaar. Ook verhoogt hij het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar stapsgewijs. De wijzigingen worden opgenomen in een wetsvoorstel dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt. De ingangsdatum is nog onbekend.

In eerste instantie verlaagt Asscher de leeftijd van het minimumloon naar 22 jaar. Als deze verlaging geen aanzienlijke negatieve effecten heeft op de werkgelegenheid voor jongeren, wordt de beginleeftijd daarna verder verlaagd naar 21 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumjeugdloon omhoog. Hoeveel hoger het wordt, ziet u in onderstaande tabel.

min

Uitzondering voor leerwerkplekken
Er komt een uitzondering op deze aanpassingen van het minimumloon voor leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg van het mbo. Dit moet voorkomen dat de loonkosten voor werkgevers die deze leerwerkplekken aanbieden, te veel stijgen. Voor alle werkgevers geldt dat zij per 2017 ook voor 21- en 22-jarige werknemers in aanmerking komen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze werknemers gaan immers 100% van het wettelijk minimumloon verdienen. Zo blijft de stijging van de loonkosten beperkt.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij