WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Stoptober: stoppen met roken en het einde van de rookruimte

Oktober wordt door velen aangegrepen om te stoppen met roken, of in ieder geval een poging daartoe te doen. Stoptober is als initiatief gestart in het Verenigd Koninkrijk en vanwege het succes in 2014 in Nederland overgenomen. Naast initiatieven om het stoppen met roken te stimuleren wordt het roken sowieso steeds minder mogelijk gemaakt. Per 1 juli 2021 moesten rookruimtes in (semi-)overheids- en openbare gebouwen sluiten; zorg, onderwijs, cultuur, sport en overheidsgebouwen. Per 1 januari 2022 sluiten rookruimtes in gebouwen van het bedrijfsleven. Dat betekent dat per 2022 alle rookruimtes op het werk gesloten moeten zijn.

Waarom stoppen?
Uit de voorlopige resultaten van de gezondheidschecks die binnen de bedrijven in onze sector zijn afgenomen komt naar voren dat het rookgedrag niet significant afwijkt van de benchmark (een vergelijkbare groep Nederlandse werknemers). Dit houdt in dat 13% rookt, waarvan 4% een dusdanige hoeveelheid dat het invloed heeft op de productiviteit. Roken heeft echter áltijd een nadelige invloed op de gezondheid. Het is daarom in alle gevallen verstandig om te stoppen.

Recht op een rookvrije werkplek
Roken heeft een nadelige invloed op de gezondheid. Ook voor mensen in de directe omgeving van de roker. Daarom is In de Tabaks- en Rookwarenwet geregeld dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Werkgevers zijn dan ook verplicht om het roken op werk- en pauzeplekken te verbieden. Dat verbod geldt niet alleen voor de werkplek, maar voor alle ruimtes waar werknemers kunnen komen, zoals het bedrijfsrestaurant, de bedrijfsauto, trappenhuis en toilet.
Een uitzondering hierop zijn (momenteel nog) de rookruimtes. Met de afschaffing van de rookruimtes geldt dus op iedere werkplek een algeheel rookverbod. Het is voor werknemers slechts nog toegestaan om te roken in de open lucht, maar werkgevers mogen, in overleg met OR of PVT (Personeelsvertegenwoordiging), afspraken maken om rookpauzes op het werkterrein te verbieden.
Als werkgever doe je er goed aan om duidelijk beleid op te stellen rondom het roken; waar en wanneer mag er wel gerookt worden? Wordt er verlof ingehouden voor de rookpauzes?

Hulp bij het stoppen met roken
Behalve het hanteren van een rookverbod kan je als werkgever ook het stoppen met roken stimuleren. Door werknemers op weg te helpen naar informatie of ondersteuning om te stoppen met roken bijvoorbeeld. Erkende hulpverlening wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Via de site van Stoptober wordt iemand bijvoorbeeld verwezen naar wequit.nl.

Als je als werkgever wil weten hoe je met rokende werknemers om kan gaan en ze kan ondersteunen is dit webinar misschien interessant: samensterkerstoppen.nl/webinar.

Lees ook: Rookverbod werkplek vanaf 1 januari 2022

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij