WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Stop concurrentievervalsing door illegale houtkap

EFIC, de Europese meubelkoepel waar CBM lid van is, en de Europese houtverwerkende industrie roepen de Europese Commissie op, om de scope van de Europese Houtverordening uit te breiden, om concurrentievervalsing door illegale houtkap tegen te gaan. Er moeten meer garanties komen dat producten die van hout gemaakt zijn en boomachtige houtsoorten zoals bamboe, ook onder de regeling komen te vallen. Lees hier de brief: 180720 FBI Letter EUTR.

Jaarlijks worden voor miljoenen euro’s aan houtproducten en houtsoorten op de Europese markt gebracht, die niet onder de Europese houtverordening vallen. Voor deze producten en houtsoorten valt niet uit te sluiten dat zij afkomstig zijn van illegale houtkap. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar het is ook concurrentievervalsend voor alle Europese fabrikanten, die zich netjes aan de regels houden. Daarnaast dringen de EFIC en de Europese houtverwerkende industrie aan op een strengere handhaving van de Europese houtverordening.

Sinds 3 maart 2013 is in Europa, en dus ook in Nederland, de Europese houtverordening van kracht. De houtverordening verplicht iedere marktdeelnemer die voor het eerst hout of houtproducten op de Europese markt brengt, te voldoen aan een aantal strikte eisen, waaronder het verbod om illegaal gekapt hout op de markt te brengen. Marktdeelnemers moeten garanties geven over de legale herkomst van hun producten door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen. 

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij