WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Stichting Arbeidsongevallen stelt voor: adviseren van bedrijven over arbeidsongevallen voorop

De afgelopen jaren is het aantal arbeidsongevallen toegenomen. De Stichting Arbeidsongevallen stelt voor dat in plaats van het beboeten van bedrijven, dat het adviseren van bedrijven aan de voorkant beter zou zijn, zodat ze op voorhand maatregelen nemen en leren van incidenten. De Stichting noemt als voorbeeld de RI&E, maar ook dat Inspectie weer meer gaat adviseren in plaats van beboeten. Het is een goede zaak om dat voorstel nu te horen van een Stichting die opgericht is op initiatief van personen die een arbeidsongeval hebben opgelopen, door nabestaanden en door sympathisanten.

CBM zet zich hier voor in en kaart regelmatig bij VNO-NCW aan dat de boetes voor arbeidsongevallen buiten proportie zijn en dat de nadruk meer op preventie dan op beboeten moet liggen. CBM ondersteunt de leden bij het invullen van de RI&E of het aanvechten van boetes. Wil je hulp bij het aanvechten van een boete: jur@cbm.nl of 023-515 8842.

Wil je ook geholpen worden bij het invullen van de RI&E?
De belangrijkste verplichting uit de Arbowet is dat bedrijven een RI&E vragenlijst moeten hebben ingevuld, tezamen met een plan van aanpak. CBM ondersteunt al jaren de leden zonder risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij het opstellen van deze RI&E en het bijbehorende plan van aanpak.

Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot boetes die kunnen oplopen tot honderden euro’s. Het ontbreken van een Plan van Aanpak kost momenteel € 750. De staatssecretaris heeft onlangs besloten deze boetes te verhogen. Het ontbreken van een Plan van Aanpak gaat maar liefst € 3.000 kosten.

In de afgelopen tijd zijn al ruim 350 lid-bedrijven geholpen bij het invullen daarvan. Dat is kosteloos voor de leden. Wil jij hier gebruik van maken? Neem dan contact op met Herman Jurrius. Hij komt persoonlijk langs om samen de vragenlijst in te vullen.

Mail naar jurrius@cbm.nl of bel: 023 – 515 88 00

Of wens je meer informatie over arbeidsomstandigheden klik dan hier.

Bewerkt naar een artikel van VNO-NCW.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij

Herman Jurrius
Belangenbehartiging & secretariaten
  023 - 515 88 00
mail mij