WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Start verdiepingssessie Branche Innovatie Agenda

Donderdag 13 april was de eerste verdiepingssessie in het kader van de Branche Innovatie Agenda die we met TNO aan het opstellen zijn. In de agenda benoemen we de innovatieprojecten die we in de meubel- en interieurbouwbranche gezamenlijk opzetten om de sector in de komende jaren concurrerend te laten blijven. Tijdens de sessie hebben we gesproken over de wijze waarop wij in de toekomst de relatie met de klant willen vormgeven en wat dat betekent voor de samenwerking met onze ketenpartners.

We zijn gestart om te kijken wie die klant nou eigenlijk is. Voor de aanwezigen bleek dit vooral te gaan om bouwmanagementbureaus en architecten. Vervolgens hebben we deze relaties verder uitgediept. Hieruit bleek dat het van belang is de klant beter inzicht te geven in de kracht van verschillende bedrijven, bijvoorbeeld door keurmerken of een werkspot-achtige omgeving. Door vroeg in het ontwerpproces ondersteuning aan te bieden kan in een ontwerpteam strategisch worden samengewerkt met de architect. Tot slot kan de klant beter omgaan met verschuivende planningen wanneer zij inzicht heeft in de planning van de interieurbouwer en daar ook zelf in kan schuiven.

In de keten kunnen levertijden worden verkort en voorraden worden verkleind door order-systemen met elkaar te laten praten via dezelfde standaarden. Ook liggen er in de keten mogelijkheden voor hergebruik van materialen en elementen. Hiervoor is een goede informatie-uitwisseling van belang.

In deze eerste sessie waren vooral deelnemers uit de interieurbouw aanwezig. Wij roepen nadrukkelijk ook bedrijven uit de meubelindustrie op om deel te nemen omdat we er dan voor kunnen zorgen dat de Branche Innovatie Agenda de hele branche afdekt.

De volgende sessies zijn:

  • 20 april: Verbetering van het productieproces: foutloos en flexibel
  • 18 mei: Robotisering: ondersteuning van assemblage en specifieke productiestappen
  • 15 juni: Standaardisatie: afspraken over gegevensuitwisseling in de keten en met de productie-omgeving.

Voor de bijeenkomsten van 18 mei en 15 juni zoeken we nog een aantal deelnemers.

Aanmelden BIA bijeenkomst thema Robotisering, 18 mei
Aanmelden BIA bijeenkomst thema Standaardisering, 15 juni

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij