WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Standaardisatie maakt samenwerking mogelijk

Donderdag 18 mei was de derde workshop in het kader van de Branche Innovatie Agenda (BIA) met als thema standaardisatie. Het doel van deze agenda is het gezamenlijk opzetten van innovatieprojecten om de Nederlandse meubel- en interieurbouwbranche te blijven vernieuwen en toekomstbestendig te houden. Samen met TNO onderzochten de deelnemers op welke gebieden de meubelbranche zou kunnen profiteren van verdere standaardisatie.

Het eerste onderdeel van de sessie was een terugblik op de vorige workshops. Het bleek dat voor elk onderwerp dat tot nu toe de revue heeft gepasseerd standaardisatie relevant is. Of dat nou gaat om betere samenwerking in de keten (sessie 13 april), flexibel en foutloos produceren door nauwkeurigere klantorders (sessie 20 april) of om de inzet van slimme robots en andere technologie (sessie 18 mei). In alle gevallen is standaardisatie van informatie van belang.

Vervolgens presenteerde TNO-expert Matthijs Punter de kern van standaardisatie: samenwerking tussen partijen mogelijk maken en bevorderen. Dat kan op de niveaus van technische standaarden tot procesafspraken of juridische algemene voorwaarden. En het gaat niet alleen om de inhoud van een standaard, maar ook over het gebruik: moet je dit afdwingen of stimuleren? Of volstaat het om voorlichting te geven?

In de BIA ligt de focus op informatiestandaarden. Een informatiestandaard maakt voor iedereen duidelijk welke informatie-elementen verplicht of optioneel ingevuld moeten zijn en wat ze precies betekenen. Daardoor worden de processen van zowel zender als ontvanger optimaal gevoed. De deelnemers noemden het uitwisselen van artikelinformatie van toeleveranciers naar producenten als belangrijk aandachtsgebied en daaraan gerelateerd was het digitaal kunnen uitwisselen van orders en facturen.

Maar ook andere vormen werden genoemd. Zo kan het gebruik van 3D-tekeningen veel winst opleveren in de communicatie met de opdrachtgever en richting de productie. Dan moeten er wel goede afspraken zijn over de inhoud en het gebruik van die tekeningen. Het aanhaken bij de BIM-ontwikkeling in de bouwsector is hierbij één van de opties.

Standaardisatie gaat uiteindelijk om samenwerking.De aanwezige meubel- en interieurbedrijven hebben de wens uitgesproken om in de hele branche de onderlinge samenwerking meer op te zoeken en de kaarten niet te dicht bij de borst te houden.

Hoe dit en andere initiatieven voor standaardisatie verder vorm wordt zal door TNO verder uitgewerkt in een concept Innovatie Agenda. Op 28 september en 5 oktober zijn de volgende sessies gepland, waarin gezamenlijk de Innovatie Agenda verder aangescherpt wordt. Wij nodigen alle CBM-leden van harte uit om hieraan deel te nemen.

Adviseurs

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij