WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Sociale partners en kabinet maken afspraken over derde WW-jaar

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de vakbonden en het kabinet in het kader van het Sociaal Akkoord uit 2013 afspraken gemaakt over de invulling van het derde WW-jaar. Dat zal via cao-afspraken door de werknemers worden betaald.

Versobering opgevangen
De eerste twee jaar van de WW worden betaald door de werkgevers. In het kader van het cao-overleg kunnen sociale partners afspraken maken over private aanvulling van de WW, waarbij werknemers de premie betalen uit het nettoloon. Op die manier wordt de versobering van de WW die het kabinet volgend jaar invoert, opgevangen door de sociale partners. De landelijke instantie die het derde WW-jaar gaat uitvoeren, moet nog worden gekozen.

Meer zeggenschap over WW
De sociale partners krijgen ook meer zeggenschap over de WW. In de wet wordt verankerd dat zij een ‘zware’ adviesrol krijgen bij beslissingen over de premie, duur en opbouw van de WW. Dit vloeit ook voort uit het Sociaal Akkoord.

Afspraak CAO Meubel
Sociale partners in de meubelindustrie hebben afgesproken zich te conformeren aan de afspraken die op centraal niveau gemaakt worden als gevolg van het Sociaal Akkoord op het punt van het derde jaar WW. Alvorens er sectorale afspraken gemaakt worden, moet eerst op centraal niveau een raamwerk worden overeengekomen, met daarbij een centraal uitvoeringsorgaan voor de het derde jaar WW.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij