WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Voor innovatieve mkb-ers is subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de Mkb-innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT).

Het kabinet en de regio’s stellen gezamenlijk de subsidie beschikbaar voor kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).  Het doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Meer informatie vindt u op de site van RVO.

Bron: Rvo.nl

Adviseurs

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij