WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Schadevergoeding bij niet-nakoming van een overeenkomst

Stel je hebt een overeenkomst gesloten met een partij. Op een gegeven moment komt de wederpartij zijn verplichtingen niet (correct) na. Hierdoor heb je schade geleden. In dit artikel kun je lezen in welke gevallen je recht hebt op schadevergoeding.

Voorwaarden voor schadevergoeding
Voordat je schadevergoeding kunt vorderen, moet verzuim zijn ingetreden. In de meeste gevallen dien je een schriftelijke ingebrekestelling te sturen. Dit is een schriftelijke aanmaning waarbij de wederpartij een redelijke termijn (meestal 2 weken) wordt gesteld om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Voor de duidelijkheid tref je hier een stappenplan aan betreffende niet-nakoming van een overeenkomst.

Wanneer je recht hebt op schadevergoeding en de wederpartij wil alsnog geen schadevergoeding betalen, dan zijn er grofweg twee opties. Procederen of niet verder gaan. Welke weg je gaat bewandelen, kan van verschillende factoren afhangen. In een dergelijk besluit zal de grootte van de vordering vaak meespelen.

CBM heeft een standaardmodel ingebrekestelling beschikbaar die je kunt gebruiken. Daarnaast kunnen wij altijd een ingebrekestelling voor je opstellen. Belangrijk is om zo snel mogelijk aan de bel te trekken, wanneer een wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. Wij kunnen jou hierin begeleiden. Voor vragen kun je contact opnemen met onze juridische afdeling.

 

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij