WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Samen zorgen dat het subsidiebedrag Praktijkleren onveranderd blijft

In opdracht van VNO-NCW MKB en 20 brancheorganisaties voert SEO Economisch Onderzoek een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit naar de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo. Daarin worden de brede maatschappelijke kosten en baten van de BBL op een rij gezet en gekeken bij welke actoren de kosten en baten terechtkomen. Het kan zijn, dat je als lidbedrijf van CBM, binnenkort een enquête ontvangt van SEO Economisch Onderzoek. 

In het onderzoek vormen erkende leerbedrijven een belangrijke informatiebron, omdat zij de schakel vormen tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Het is van belang dat je deze enquete invult, omdat je door een groter responsaantal, een grotere input hebt dat het huidige subsidiebedrag onveranderd blijft.

Je antwoorden worden uiterst vertrouwelijk behandeld en nooit op individueel niveau gerapporteerd.

De vragenlijst kan het beste worden ingevuld door een medewerker die (nauw) betrokken is bij de beroepspraktijkvorming in je organisatie en daarnaast ook bekend is met de kosten en baten die daar mee samenhangen.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij