WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Roadmap sessies BIA

Op 28 september en 5 oktober vonden in het kader van de Branche Innovatie Agenda twee roadmap sessies plaats. Het doel van deze agenda is het gezamenlijk opzetten van innovatieprojecten om de Nederlandse interieurbouw en meubelindustrie te blijven vernieuwen en toekomstbestendig te houden. Voorafgaand aan deze sessies hebben leden van CBM samen met TNO in vier diepgaande sessies onderzocht welke innovatiethema’s voor de branche belangrijk zijn.

De input uit deze verdiepende sessies heeft TNO verwerkt tot een concept roadmap bestaande uit vier onderwerpen die in de sessies gepresenteerd werden:

A: Efficiënte communicatie met toeleveranciers: standaardisatie van informatie-uitwisseling met partners in de keten.

B: Foutloze en flexibele productieprocessen: Demo-projecten op het gebied van product- en procesinrichting om verspilling van resources en fouten te minimaliseren.

C: Gerobotiseerde productieprocessen: Demo-projecten voor het gebruik van robottechnologie in de productie.

D: Samenwerken met de klant m.b.v. 3D productontwerpen: Demo-projecten voor toepassing van digitale ontwerpen en 3D visualisaties.

Bij ieder onderwerp werd ook een tijdlijn met activiteiten gepresenteerd. Om focus aan te brengen is er gezamenlijk gediscussieerd welke van deze activiteiten als eerste opgepakt moeten worden. Omdat de meubelindustrie en interieurbouwers wellicht met andere uitdagingen te maken hebben kregen zij de kans ieder in hun eigen roadmap sessie een specifiek accent aan de roadmap te geven.

Interieurbouw
De inhoud van de roadmaps resoneerde met de deelnemers uit de interieurbouw. Zij zagen vooral veel voordeel in het maken van branche-afspraken over informatie-uitwisseling met toeleveranciers (bijv. artikelinformatie en orders). Ook de IT-infrastructuur (zoals ERP) moet hier op ingericht worden, waarbij software-onafhankelijkheid als een van de belangrijkste eisen genoemd werd. Ook een gebruikersvereniging van CBM leden op het gebied van de meest gebruikte ERP-systemen zal de onderlinge bedrijven een sterkere positie geven om doorontwikkeling van deze systemen te sturen.

Meubelindustrie
Hoewel de meubelfabrikanten het nut van digitalisering inzagen, waren zij van mening dat de onderlinge bedrijven eerst zelf hun interne huishouding op orde moeten krijgen, alvorens ze daarover afspraken kunnen maken met ketenpartners. Zij zagen het meeste voordeel in voorstudies op het gebied van financiële- en technische haalbaarheid van robotisering. Dit kan meubelfabrikanten op de lange termijn helpen om concurrerend te blijven. Ook nieuwe vormen van business modellen, zoals het leasen van meubels, kunnen hier aan bijdragen.

Uiteindelijk werd er bij ieder sessie één onderwerp uitgekozen en met alle aanwezige deelnemers uitgewerkt tot een verzoek aan CBM om het desbetreffende project op te starten.

TNO verwerkt de inbreng vanuit de twee sessies in de Branche Innovatie Agenda. De resultaten worden met het CBM bestuur besproken. De uiteindelijke roadmaps zullen op een speciaal evenement worden gepresenteerd waar CBM-leden voor worden uitgenodigd.

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Marc Mulder
Projectleider innovatie
  023 515 88 00
mail mij