WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Rekenvoorbeeld Tegemoetkoming Energiekosten

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is aangepast. Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is bijgesteld van 60% naar 50%. De regeling opent naar verwachting het eerste kwartaal van 2023. De Europese Commissie moet de regeling nog goedkeuren.

Energiekosten minimaal 7% van je omzet?
De TEK is voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen (de energie-intensiteitseis). Dit wordt berekend met de modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de definitieve modelprijzen 2022 bekendgemaakt. Voor gas is deze gesteld op € 2,41. Voor elektriciteit op € 0,59. Met deze definitieve modelprijzen, je omzet en je werkelijke energieverbruik, kun je alvast een inschatting maken of je aan de energie-intensiteitseis voldoet. Alleen dan kom je in aanmerking voor TEK-vergoeding.

Voorschot 50%
De minister besloot om het voorschot van 60% van de maximale tegemoetkoming te verlagen naar 50%. Dit komt door de nieuwe ontwikkelingen op de energiemarkt. De energieprijzen zijn niet stabiel en blijven niet vanzelfsprekend hoog. Je wil natuurlijk niet dat je voorschot hoger is dan de definitieve subsidie. In dat geval moet je namelijk (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Bron: rvo.nl

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij