WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Rekenpremie Werkhervattingskas stijgt in 2022

Bron: RendementOnline

De rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt in 2022 waarschijnlijk naar 1,42%. Dat blijkt uit de Juninota 2021 die UWV heeft gepubliceerd.

Vanaf 2022 gaat UWV er bij de berekening van de het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) vanuit dat deze premies hetzelfde zullen zijn als die van dit jaar. In voorgaande jaren gebruikte UWV de zogenoemde ‘rekenpremie’ om de te verwachten premies te berekenen. Maar de meeste rekenpremies hebben geen relevantie, omdat ze geen indicatie geven voor de premies die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkelijk vaststelt.

UWV gebruikt de rekenpremie nog wel voor de Werkhervattingskas (Whk). De rekenpremie is hiervoor relevant, omdat het UWV voor deze premie de jaarlijkse lasten en baten in evenwicht wil brengen. De rekenpremie Whk bedraagt naar verwachting voor 2022 1,42% (nu 1,36). Daarmee wijst het UWV er wel op dat deze rekenpremies, mede door de uitzonderlijke economische omstandigheden, slechts een indicatie zijn van de werkelijke premie in 2022. Hoe hoog de premies werknemersverzekeringen  in 2022 precies zullen zijn, wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Vanaf 2022 is er sprake van een gedifferentieerde Aof-premie naar grootte van de werkgever: een lager percentage voor kleine werkgevers en een hoger percentage voor overige werkgevers. Naar verwachting zal deze premie stijgen.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij