WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Rekenhulp simulatie NOW 2.0 

Twijfel je nog over het aanvragen van NOW 2.0? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met UWV een simulatietool ontwikkeld. Deze geeft je een indicatie van de hoogte van het NOW-voorschot en of je uiteindelijk een bedrag moet terugbetalen of juist zult ontvangen. Je kunt t/m 31 augustus NOW 2.0 aanvragen.

De rekenhulp omzetverlies is gemaakt om werkgevers te ondersteunen in het berekenen van het percentage aan omzetverlies over een periode  van vier maanden. Daarnaast geeft een online simulatiemodel werknemers een indicatie van de hoogte van het voorschot en of er na de definitieve berekening een bedrag terugbetaald moet worden of juist moet worden ontvangen. Aan de uitkomsten in de simulatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Tenslotte heeft UWV op verzoek van het Ministerie van SZW een register openbaar gemaakt met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen in het kader van NOW 1.0.

In ons coronadossier vind je alles over voorwaarden, benodigde zaken en meest gestelde vragen met betrekking tot de NOW-regelingen.

Bereken je financiële positie met de corona calculator
De corona calculator geeft een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond. Per regeling geeft de corona calculator dan met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel.
De corona calculator is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt kosteloos aan de leden ter beschikking gesteld. Omdat CBM lid is van VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen CBM-leden er ook gebruik van maken. Lees meer

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij