WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Reizen binnen de EU met het Digital Covid Certificate

Leden van Koninklijke CBM die moeten reizen binnen de EU kunnen vanaf 1 juli gebruik maken van het Digital Covid Certificate. Hiermee wordt er een stap gezet richting het hervatten van vrij verkeer van personen binnen de Unie.

Vanaf 1 juli is een test-, herstel- of vaccinatiebewijs uit een EU-land geldig en verifieerbaar in alle andere EU-lidstaten: het Digital Covid Certificate. Het DCC heeft als basis de Europese verordening die minimale eisen stelt waaraan nationale digitale of papieren reiscertificaten moeten voldoen, en regelt dat ieder land een eigen app of papieren reispas mag ontwikkelen met daarop een QR-code die in elk EU-land gescand kan worden. Door de QR-code te scannen kan je zien of een reiziger 1) is gevaccineerd, 2) recent negatief is getest, of 3) recent hersteld is van COVID-19 en dus antistoffen heeft. Is dat zo, dan krijg je een groen vinkje. Nederland heeft hiervoor de CoronaCheckapp ontwikkeld. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn testen voor Nederlanders die zich nog niet hebben kunnen laten vaccineren of daar om een andere reden vanaf zien, gratis. Hierdoor is reizen voor iedereen mogelijk. Inzet van Nederland is dat er geen dwang tot vaccinatie komt. (Lees ook: ‘Vaccineren en werk‘)

Reizen met het Digital Covid Certificate
Is de lappendeken aan maatregelen en voorwaarden binnen de Europese Unie dan voorbij? Niet volledig, maar er zijn wel belangrijke stappen gezet in de richting van coördinatie op EU-niveau. Lidstaten hebben daar recent ook een Raadsaanbeveling over aangenomen. Samen met de Europese verordening van het DCC geeft dat een kader, waardoor vrij reizen voor houders van het DCC, EU-burgers die volledig gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of geldig test, mogelijk wordt. Hierbij vier nadere opmerkingen:

  • Het is afhankelijk van de epidemiologische situatie: een plotselinge uitbraak van een COVID-19 variant kan leiden tot additionele maatregelen.
  • Niet álle maatregelen zijn gelijk in de lidstaten. Zo verschilt het per land of een prik van de twee voldoende is, of een antigeen test als alternatief geldt voor een PCR test, of landen kinderen onder 12 jaar niet uitzonderen en hoe lang de wachttijd is tussen de vaccinatie en de geldigheid (varieert van gelijk geldig tot pas over een aantal weken).
  • Het DCC hoeft niet te worden gebruikt als een land ‘groen’ is, en in een optimistisch scenario zou dat voor veel EU-landen (vice-versa) later deze zomer het geval kunnen zijn.
  • Het blijft een aanbeveling, dus het is voor landen altijd mogelijk om af te wijken van afspraken, zowel strikter als ruimer. Nederland kiest voor een ruime interpretatie van de Raadsaanbeveling, zo bleek uit de Technische Briefing (slide 8) op 22 juni, en wil bilaterale afspraken maken om die ruime interpretatie vice-versa te laten gelden.

Nadere informatie over reizen
Het is cruciaal dat ondernemers en burgers in ieder geval kunnen beschikken over actuele en duidelijke informatie over hoe het reizen in praktijk werkt. Via verschillende kanalen geeft de overheid hier gevolg aan. Voor actuele informatie over de geldende maatregelen en voorwaarden voor inreizen kan reopen.europa (site van de Europese Commissie), nederlandwereldwijd.nl (website van de Rijksoverheid), of de reis-app van Buitenlandse Zaken worden gebruikt. Tot slot kunt u ook het Contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken benaderen voor vragen. Voor meer informatie over het DCC kunt u ook terecht op de site van de Rijksoverheid. Vanaf 26 juni komt er een publiekscampagne die uitlegt hoe de CoronaCheck app werkt, en hoe je die kunt gebruiken als DCC. Let daarvoor op de overheidskanalen!

En buiten de EU?
En hoe zit het dan met reizen van en naar landen buiten de EU? Dat verschilt sterk per land, ook wat voor bewijs er wordt gevraagd. Hiervoor zijn bovenstaande informatiepunten nuttig. Aan comptabiliteit met internationale standaarden, zoals nu in ontwikkeling door o.a. de WHO en de IATA, wordt gewerkt. Wij zetten ons samen met VNO-NCW in om ook reizen met landen buiten de EU zo soepel mogelijk te maken, zolang dat vanuit gezondheidsperspectief verantwoord is.

Voor vragen rondom de bedrijfsvoering en het gebruik van het Digital Covid Certificate kun je contact opnemen met Nelleke Versloot.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij