WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Regeling voor preventief testen op de werkvloer

Werkgevers krijgen financiële ondersteuning om werknemers zonder klachten preventief te kunnen testen en zo de werkomgeving veiliger te maken. Het kabinet heeft hiervoor een tijdelijke regeling in het leven geroepen voor bedrijven waar thuiswerken niet mogelijk is. Voor de uitvoering van die regeling is een bedrag van € 250 miljoen beschikbaar.

Antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname
Werkgevers die hun medewerkers preventief willen laten testen, krijgen van het ministerie van VWS het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt alleen antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. De looptijd is van vandaag tot 31 mei 2021, met een mogelijkheid tot een maand verlenging. Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen  voeren op aanvraag van de werkgevers de testen uit en ontvangen per test een tegemoetkoming van € 20,-  (exclusief btw).

Preventief testen voor vroegtijdige opsporing
VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten al langer voor de mogelijkheid van preventief testen op de werkvloer omdat dit bijdraagt aan vroegtijdige opsporing en uitbraken van corona in bedrijven kan voorkomen. Bovendien vergroot het de veiligheid op de werkvloer. De regeling is uitsluitend gericht op bedrijven waar mensen vanwege de aard van de werkzaamheden niet thuis kunnen werken en waar het in de werksituatie moeilijk is de 1,5 meter afstand te handhaven.

Op de website www.werkgeverstesten.nl van VNO-NCW en MKB-Nederland is alle praktische informatie over testen op de werkvloer te vinden.

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij