WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Regeerakkoord bevat veel wijzigingen voor salarisadministrateurs en HR-professionals!

Het onlangs gepubliceerde regeerakkoord bevat veel wijzigingen die van invloed zijn op het werk van de salarisadministratie en de afdeling personeelszaken.

Hieronder staat een hele waslijst aan wijzigingen:

 • De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een nieuwe wet.
 • De loonkostensubsidie wordt ingeruild voor loondispensatie en kan niet meer gecombineerd worden met het lage-inkomensvoordeel (LIV).
 • Er komt een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie voor iedereen.
 • Iedere werknemer krijgt een eigen, individuele pensioenpot.
 • De heffingskortingen worden verruimd.
 • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gaat van twee naar één jaar.
 • De regels voor payrolling gaan op de schop.
 • De maximale duur van de 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar.
 • De tewerkstellingsvergunning kan straks voor maximaal drie jaar worden verleend.
 • De regels voor nieuwe instroom WGA worden strenger.
 • De overbruggingsregeling voor kleine werkgevers wordt ruimer.
 • Oproepkrachten hebben straks geen – of minder – verschijningsplicht bij een nulurencontract.
 • Er komt een compensatie voor de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige ziekte.
 • Werknemers krijgen vanaf 2019 een week kraamverlof (vaderschapsverlof) als hun partner bevalt.
 • Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt verruimd van vier naar zes weken.
 • De proeftijd bij vast contract mag maximaal vijf maanden zijn.
 • Werkgevers gaan hogere WW-premies betalen bij tijdelijke contracten.
 • Werknemers krijgen pas na drie jaar recht op een vast contract.
 • Werkgevers lopen in de toekomst korter risico als een werknemer arbeidsongeschikt wordt.
 • Het combineren van ontslaggronden is straks weer mogelijk.
 • Werknemers krijgen vanaf het begin van het dienstverband recht op een transitievergoeding.

Bron: rendement 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij