WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Reële circulaire strategieën tijdens tweede CIRCO-workshopdag

“Het is een intensieve dag, maar wel heel waardevol” merkte een deelnemer op. “Je wordt echt gedwongen om dit onderwerp tot op de bodem uit te werken”.

Tijdens de tweede dag van de Circo Business Design Track zijn de deelnemers gericht aan de slag gegaan met circulaire design strategieën en businessmodellen. Voorafgaand zijn alle deelnemers gebeld om hun propositie van de eerste dag nog scherper te omschrijven. Door deze propositie voor ieders eigen circulaire businessmodel in steeds concretere acties te benoemen, werd het alsmaar duidelijker welke stappen genomen moeten worden. Wie zijn belangrijke actoren in het businessmodel en welke handelingen verrichten die? Er wordt uiteraard ook goed gekeken naar het verdienmodel.

De laatste dag van de Circo Business Design Track is op 17 mei aanstaande.

Circulair ondernemen biedt vele kansen en mogelijkheden. Het betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling ligt. Daar horen nieuwe producten, ontwerpen, businessmodellen en andere vormen van ketensamenwerking bij. CBM helpt jou om samen met CLICKNL in de CIRCO-track te komen tot nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Deze track bestaat uit drie eendaagse workshops in een periode van twee maanden. Je maakt hierin kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, verkent kansen daarvan voor je eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe product.

Adviseurs

Marc Mulder
Adviseur vakopleiding en scholing
  023 515 88 00
mail mij

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij