WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Recirculatie van lucht

In september gaven wij in het bericht ‘Ventilatie en corona‘ aan dat recirculatie van lucht in onze bedrijven ook in corona-tijd geoorloofd is. 
De BG (Berufsgenossenschaft Holz und Metall) in Duitsland aangegeven dat de recirculatiemodus in houtstofafzuigsystemen geen extra risico vormt voor de verspreiding van het Covid 19 virus in het bedrijf en daarom gewoon kan worden voortgezet. Afzuiginstallatieleverancier FLS heeft dit ook aan haar Nederlandse klanten gemeld. Onderaan dit bericht staat de vertaling van de Duitstalige tekst.

Daarnaast moeten natuurlijk wel de hygiënische maatregelen van het RIVM worden opgevolgd. De CBM heeft hiervoor een folder en posters laten ontwikkelen.

Vertaling van de Duitstalige tekst:

De redenen voor deze beoordeling zijn:

  1. Door vervuilende stoffen af te zuigen en vervolgens de gefilterde lucht terug te voeren, worden de concentraties aan vervuilende stoffen in de lucht verdund door de turbulentie die plaatsvindt (aangezogen lucht in leidingen is vrijwel altijd turbulent), wat zelfs een verlagend effect heeft op de eventuele virusbelasting.
  2. Houtstof is geen gastheer voor het Covid 19-virus. Daarom is een toename van het virus in de filterunit niet te verwachten. Integendeel, een bepaalde – niet te voorspellen – hoeveelheid virus zal het filtermateriaal niet kunnen passeren, wat weer leidt tot een vermindering van de totale concentratie.
  3. De ruimtelijke bezetting door mensen in houtverwerkende bedrijven is normaal gesproken vrij laag, de luchtverversing met afzuiging is in verhouding behoorlijk hoog. Het risico dat een medewerker in aanraking komt met de “kritieke” hoeveelheid virus is dan ook niet significant.

Advies aan de bedrijven is om de werkplaats van voldoende frisse lucht te voorzien. Dit kan – ook in de winter – worden gegarandeerd door regelmatige “push-ventilatie”. ASR A3-6 (vergelijkbaar met de Nederlandse Bouwvoorschriften) geeft hiervoor aanwijzingen.

Daarnaast dienen maskers natuurlijk ook in de werkplaats, op het werk of in kantines te worden gedragen waar in individuele gevallen een afstand van minimaal 1,5 m tussen de medewerkers niet kan worden aangehouden.

Originele Duitse tekst:

Wir sind der Auffassung, dass der Umluftbetrieb bei Holzstaub-Absauganlagen kein zusätzliches Risiko für eine Infektionsausbreitung im Betrieb bedeutet und daher wie gewohnt weitergeführt werden kann. Die Gründe für unsere Einschätzung sind:

  1. Durch Absaugung von Schadstoffen und die anschließende Rückführung der gefilterten Luft werden die Konzentrationen der Schadstoffe in der Luft durch die auftretenden Turbulenzen (Absaugströmungen sind praktisch immer turbulent) verdünnt, was eine evtl. Virusbelastung eher reduzierend beeinflusst.
  2. Holzstaub ist kein Wirt für das Covid 19 – Virus. Daher ist eine Vermehrung im Bereich der Filter nicht zu erwarten. Im Gegenteil wird eine gewisse – wenngleich unbestimmte – Virusmenge den Filter nicht passieren können, was wiederum eine Konzentrations-Reduktion zur Folge hat.
  3. Die Raumbelegung durch Personen ist in holzverarbeitenden Betrieben naturgemäß recht gering, die Luftwechselrate bei Absaugung im Vergleich dagegen recht hoch. Die Gefahr dass ein Beschäftigter mit der „kritischen“ Virusmenge in Kontakt gerät, ist damit ebenfalls nicht bedeutend.

Was Sie den Betrieben auf alle Fälle ans Herz legen sollten, ist die Versorgung der Werkstatt mit ausreichend Frischluft. Dies kann – auch im Winter – durch regelmäßiges „Stoßlüften“ gewährleistet werden. Anhaltspunkte hierfür liefert die ASR A3-6, die ich Ihnen in Kopie zu dieser Mail beigelegt habe.

Außerdem sollten natürlich in den Fällen auch in der Werkstatt kurzfristig Masken bei der Arbeit oder im Pausenraum getragen werden, bei denen ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen den Beschäftigten im Einzelfall nicht eingehalten werden kann.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij