WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Reactie Inspectie SZW op brief over gevaarlijke stoffen

Enige tijd geleden meldden wij dat Inspectie SZW 1000 brieven heeft verstuurd over het aanleveren van het gevaarlijke-stoffenoverzicht, mogelijk ook naar onze sector. 

Inmiddels hebben wij van enkele leden reactie gekregen dat zij ook een dergelijke brief hebben ontvangen. CBM heeft contact opgenomen met de inspectie en aangegeven dat de vraag te ver gaat om het overzicht van gevaarlijke stoffen in een format van Inspectie SZW aan te leveren, aangezien bedrijven mogelijk hun eigen format hebben.
Daarnaast wordt gevraagd dit op componentenniveau te doen, dus niet alleen welke lakken en lijmen worden gebruikt, maar ook uit welke stoffen deze lakken en lijmen weer bestaan (CAS-nummers). Dit is een enorme administratieve opgave en gaat in onze ogen veel te ver.

Inspectie SZW heeft de volgende reactie gegeven:
De Inspectie SZW startte begin dit jaar een pilot uitvraag stoffen. Hierbij zijn 1000 bedrijven in diverse sectoren gevraagd  hun registratie van gevaarlijke stoffen te up-loaden.  Uit inspecties van de afgelopen jaren blijkt dat nog veel bedrijven deze wettelijke verplichting niet goed voor elkaar hebben. En samen met de blootstellingsbeoordeling aan gevaarlijke stoffen vormt de registratie het startpunt voor bedrijven om gezondheidsrisico’s, met betrekking tot gevaarlijke stoffen, op het werk te voorkomen. Omdat het een pilot betreft zal InspectieSZW nu vooralsnog de, al dan niet, aangereikte informatie van de bedrijven niet gebruiken om handhavend op te treden. Bij inspecties is de registratie van gevaarlijke stoffen wel een onderwerp waar handhaving op zal worden ingezet. De ervaringen die met deze pilot worden opgedaan zullen meegenomen worden als in de toekomst bij veel meer bedrijven de registratie opgevraagd wordt. Op die manier is de InspectieSZW beter in staat om haar middelen risicogericht in te zetten. Dus daar waar het nodig is.

Leden die de brief ook hebben ontvangen, maar dit nog niet aan ons hebben doorgegeven verzoeken wij om contact op te nemen met Nelleke Versloot.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij