WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Rapport Onderzoeksraad fatale flatbrand

De Onderzoeksraad heeft recent haar rapport gepubliceerd over de fatale flatbrand in Arnhem. In de nieuwjaarsnacht van 2020 leidde brand in een bankstel in de entreehal van een flat in Arnhem tot twee dodelijke slachtoffers en twee gewonden. Deze brand ontwikkelde zich zeer snel tot een grote brand waarbij veel giftige rook vrijkwam. Voor de bewoners was het onmogelijk het flatgebouw te ontvluchten doordat de brand woedde op de enige beschikbare vluchtroute.

De Onderzoeksraad doet zes aanbevelingen. Een daarvan is aan de minister voor Medische Zorg en Sport, namelijk ‘Voer wet- en regelgeving in om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken.’ In het rapport wordt gewezen op een aantal landen die deze wetgeving hebben.
Verder worden in het rapport ook de nadelen van brandvertragers genoemd voor gezondheid en milieu. Daarnaast wordt ook het gebruik van polyester en interliners genoemd.
Via deze link zijn het rapport en de aanbevelingen (downloads) te vinden.

CBM sluit zich aan bij het standpunt van The Alliance for Flame Retardant Free Furniture waar ook de Europese zusterorganisatie van de CBM, EFIC, bij is aangesloten, samen met een groot aantal Europese stakeholders, waaronder de Europese brandweer, The European Fire Figthers Unions Alliance. CBM is dus geen voorstander van het gebruik van brandvertragers met gezondheids- of milieurisico’s. Ook de Verenigde Staten hebben op dit punt hun beleid inmiddels ook aangepast. Ze willen dus minder gebruik van brandvertragers in meubilair in de VS.

Wanneer de overheid wetgeving maakt, zal deze ook voor meubels moeten gelden die buiten Nederland worden geproduceerd, aangezien dit inmiddels 70% van de Nederlandse markt betreft.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij