WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Producentenverantwoordelijkheid voor elektrische en elektronische apparatuur

Producenten van elektrische en elektronische apparatuur vallen onder de regeling Afgedankte en Elektronische Apparatuur, ook wel Directive Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) genoemd. Deze Europese regeling is bedoeld om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen. Daarnaast kunnen waardevolle materialen door recycling weer teruggewonnen worden.

Welke producten vallen onder de regeling?
Alle bedden, stoelen, tafels, kasten en dergelijke met daarin elektrische en/of elektronische apparatuur kunnen onder deze wetgeving vallen. Als producent of importeur van deze producten ben je verplicht om je te registeren en zorg te dragen voor de inname, recycling en milieuvriendelijk afvoeren van de producten.

Een belangrijk criterium om te bepalen of een product onder deze wetgeving valt, is of apparaten nog ‘naar behoren werken’ wanneer de elektrische functie wegvalt. Als een product louter en alleen als elektrisch bed of stoel is verkocht werkt het product niet meer naar behoren als het elektrische onderdeel wegvalt. Wanneer een product naast een elektronische functie ook nog een handmatige functie heeft, dan kan het product wel nog steeds naar behoren werken. En dan is het ook nog van belang dat de elektrische onderdelen makkelijk te verwijderen zijn (dus bijvoorbeeld met alleen een schroevendraaier). Wanneer ook een handmatige functie aanwezig is en het elektrische onderdeel makkelijk te verwijderen is, dan valt alleen het elektrische onderdeel onder de wetgeving en is de producent of importeur van dit onderdeel verantwoordelijk voor de registratie en het op de juiste manier afvoeren van het product in de afvalfase.

Ondersteuning vanuit twee instanties
Een producent mag volgens de wetgeving zelf een systeem op zetten, maar veruit de makkelijkste manier om te voldoen aan de wetgeving is om aan te sluiten bij 1 van de 2 door de Nederlandse overheid goedgekeurde systemen, namelijk Wecycle en Weee Nederland. Deze kunnen je ondersteunen bij de registratieplicht en het verwerken van het afval. Op de websites van beide instanties is meer te lezen over de wetgeving, de interpretatie en hun systeem van verwijdering.

 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij