WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Privaat verzekeren werkt niet beter tegen verzuim

Het voorkomen van ziekteverzuim is bij private verzekeraars niet in betere handen dan bij het UWV. Evenmin slagen zij erin zieke werknemers sneller weer aan het werk te krijgen.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport dat donderdag is verschenen. Werkgevers kunnen zich nu een kleine tien jaar ook privaat verzekeren voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De gedachte achter de wet die dat mogelijk maakt, was dat private partijen een sterkere prikkel zouden hebben om de schadelast te drukken, en dus meer werk zouden maken van preventie.

Nu die verwachtingen voorlopig niet zijn uitgekomen, zijn volgens het CPB de verzekeraars aan zet om hun toegevoegde waarde op deze verzekeringsmarkten te bewijzen. Anders vervalt volgens het adviesorgaan een van de argumenten om hen op die markten toe te laten.

Het ziekteverzuim  is in de jaren 2003 en 2004 gedaald in Nederland en ligt sindsdien rond de 4 procent. In internationaal perspectief is dat hoog, aldus het CPB.

Bron: nu.nl

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij