WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Premies werknemersverzekeringen in 2020 lager

Werkgevers zijn in 2020 waarschijnlijk goedkoper uit dan dit jaar. De premies die zij moeten betalen, dalen komend jaar namelijk bijna allemaal. Dat blijkt uit de verwachte premies die UWV heeft gepubliceerd in de Juninota 2019.

Op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2020 lager zullen zijn dan in 2019. Alleen de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt: van 1,18% naar 1,25%. Hoe hoog de sociale premies in 2020 precies zullen zijn, wordt pas op Prinsjesdag bekend. De calculatiepremie geeft wel een goede inschatting.

Awf kent straks twee tarieven

Met ingang van 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) een hoog en een laag premiepercentage: dat komt door het afschaffen van de sectorpremie voor de WW door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De calculatiepremie Awf in de onderstaande tabel is een fictief berekend lastendekkend percentage. Het is dus nog niet bekend hoe deze premie in 2020 zal worden opgeknipt in een hoge en een lage premie.

Aof-premie is grootste meevaller

De grootste meevaller voor werkgevers is de daling van de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Die daalt van 6,96% in 2019 naar 5,31% in 2020. Dat percentage is inclusief de uniforme opslag kinderopvang. Alle sociale premies uit de Juninota 2019 (pdf) van UWV vind je in de tabel hieronder.

Fonds 2019 2020
Sectorenfonds (gemiddelde premie) (Sfn) 0,77% Vervallen
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 3,60% 2,99%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,78% Vervallen
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,96% 5,31%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,18% 1,25%

 

Bron: Rendement

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiƫn, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij