WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Positieve tussentijdse resultaten voor PRIMA-project

Na afronding van PRIMA consortium project (DEI229013) bleek de langzame pyrolysetechniek van Enerpy Holland BV robuust genoeg om de materiaalfractie latex (1) , tijk (2) en PU (3) te kunnen omzetten naar syngas, pyrolyseolie en carbon (output producten). Met name op de latex is nog aanvullend onderzoek gedaan eind 2020.

CBM heeft Lw|c associates gevraagd in maart 2021 om een GAP-analyse uit te voeren op de technologie van Enerpy en te valideren voor een volgende stap. Hierbij heeft Lw|c de verschillende TRL-niveau’s (Technology Readiness Level) van de pilot installatie, de organisatie en het proces aan de lat gelegd. In september 2021 is ervoor gekozen om een nieuwe meetcampagne op te starten om gedetailleerder de massa- en energiebalansen te bepalen.

In voorbereiding op de nieuwe meetcampagne zijn de valorisatieroutes aangepast, omdat inmiddels ook veel meer successen worden geboekt met het chemisch recyclen van schuim (PU) met chemolyse. Hierdoor hebben we de PU stroom uit de feedstock validatie gehaald, maar hebben we naast latex en tijk (textiel) ook gekeken naar hele matrassen. Het gaat ons hier om een oplossing voor de natte matrassen-, latex- en textielstroom in Nederland. In de huidige massa-balans lijkt het erop dat ca. 25% van de grootstedelijke inzameling nat wordt, en niet recyclebaar is.

De valorisatie van ‘natte matrassen’ is als zodanig ingevoerd als een extra stroom voor de business case.
De meetcampagne is uitgevoerd op de installatie van Enerpy Holland BV in Farmsun/Delfzijl in week 49 2021 onder leiding van TNO-ET. Het projectmanagement lag bij Lw|c associates.

Het project is, naast CBM, financieel mogelijk gemaakt door een aantal sponsors: Covestro, DOW, EBIA, Ecomobillier, Europur, Gemeente Amsterdam, Matras Recycling Europe en US Mattress Recycling Council.

De samenvattende mid-term rapportage (publiek deel) van TNO-ET kun je hier downloaden.

Wil je graag zien hoe de meetcampagne in zijn werk is gegaan? Bekijk de video:

 

De komende maanden wordt gewerkt aan de samenstelling van een consortium, opzet van de business case, investeringsplan en financieringsstructuur. Dit valt onder verantwoordelijkheid van Maarten Bunnik (Lw|c-associates)

Adviseurs

Dirk van Deursen
Adviseur innovatie
  023 515 88 00
mail mij