WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Positieve ervaring met gespreksformat ‘Jouw gesprek’

Monique Hol werkt bij Van Warmerdam Speciaal Meubilair, een productiebedrijf in Tiel met ongeveer 15 medewerkers. Zij werkt sinds een jaar met het gespreksformat ‘Jouw gesprek’ dat haar is aangereikt door de adviseurs Duurzame Inzetbaarheid van Koninklijke CBM. Monique: “Het is verfrissend, zeker geen standaard functionerings- of beoordelingsgesprek, maar echt vanuit de medewerker.” 

“Ik heb van origine een financiële achtergrond maar bij een klein bedrijf heb je al snel meer taken. Ik ben HR erbij gaan doen. Er leeft veel onder het personeel maar soms vinden ze niet altijd de juiste weg om het kenbaar te maken. Functioneringsgesprekken klinken vaak te zwaar, maar we wilden wel een paar momenten per jaar met alle medewerkers persoonlijk praten. Wat ervaren zij, wat vinden ze leuk, wat geeft ze energie en wat niet? Zulke gesprekken gaan al snel alle kanten op en het gespreksformat van CBM geeft dan een goede structuur.”

“Op het jaarlijkse contributieformulier van CBM kon je een aantal onderwerpen aanvinken waar je interesse in had. Daarna is Anouk van Stipriaan bij ons langs geweest voor een adviesgesprek. Op haar aanraden zijn wij aan de slag gegaan met dit gespreksformat. Er is met alle medewerkers nu één gespreksronde geweest. De formulieren zijn erg uitgebreid, wij hebben een selectie gemaakt van de onderwerpen die wij wilden bespreken zodat het te behappen blijft. Wat zou de medewerker aanspreken en wat zou triggeren om het gesprek op gang te brengen? Gezien de veroudering van ons personeelsbestand hebben wij tevens ingezet op de mensen die binnen 10 jaar op de pensioengerechtigde leeftijd zitten. We hebben vragen gesteld als: “hoe wil je je kennis overdragen? Weet je welke mogelijkheden de cao biedt?” En vooral het welzijn kreeg aandacht. Hoe een fijne werkdag eruit ziet en hoe de communicatie tussen afdelingen gaat.”

“De medewerkers kregen vooraf het formulier. “Wat nu weer?” dachten ze. Ze waren heel sceptisch en dachten dat het was omdat het bedrijf misschien moest inkrimpen? Dat was niet het geval. We hebben uitleg gegeven dat het gesprek gaat om de medewerker en alles vanuit hun perspectief bekeken. We willen daar als werkgever meer werk van maken. We kregen iedereen mee en ze waren heel positief. Uiteindelijk liepen ze allemaal tegen hetzelfde aan. Dat is belangrijk voor ons bedrijf om daar iets mee te doen. De directie staat daarachter. Het is moeilijk om aan personeel te komen, dus daar moet je een stapje harder voor zetten.”


Monique Hol in gesprek bij Van Warmerdam Speciaal Meubilair

“Het format is heel duidelijk en we hebben uitleg gegeven dat iedere medewerker er een eigen draai aan kon geven. Het was heel erg plezierig om mee te werken, zowel voor mij als voor de medewerkers. Vooraf hebben alle medewerkers het formulier zelf ingevuld. Sommige dingen die wat lastig op te schrijven waren, werden toch besproken. Eén medewerker moest veel tilwerk doen tijdens het productieproces. Door ‘jouw gesprek’ kwam dit aan ter sprake en konden we het meteen oplossen.”

“De functioneringsgesprekken zijn nu helemaal vervallen. Uit ‘het goede gesprek’ komen actiepunten en die nemen wij mee in de volgende gespreksrondes. Mensen moeten zich gehoord en vrij voelen om te vertellen. Daar moet je wel bij stil staan. Soms helpt het om andere gesprekspartners erbij te zetten. Het loont wel en dat is erg belangrijk. Ik vind het een heel mooi initiatief van CBM om hiermee werkgevers een middel te geven waarmee ze echt iets voor hun personeel kunnen doen.”

Aan de slag met het gespreksformat ‘Jouw gesprek’
Wil je ook aan de slag met het gespreksformat? Neem dan contact op met onze adviseurs Anouk van Stipriaan of Miranda Oosdijk. Meer informatie is ook te vinden in het eerder gepubliceerde bericht ‘Stel jij je medewerker centraal?

Adviseurs

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij