WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Pilot TNO sensormetingen houtstof

TNO start binnenkort het onderzoek naar houtstofmetingen weer op. In de huidige Arbowetgeving wordt een houtstofmeting uitgevoerd d.m.v. het opvangen van stofdeeltjes in een meter die om de nek van een werknemer hangt over een periode van 8 uur. De deeltjes worden gewogen en er wordt een gemiddelde bepaald. Dit moet ruim onder de wettelijke grenswaarde van 2 mg/m3 blijven. Deze reguliere methode is vrij kostbaar; een meting kan wel tot € 5.000,- kosten.

Er zijn tegenwoordig diverse typen sensoren op de markt die het aantal deeltjes tellen. Deze laatstgenoemde methode is vele malen goedkoper. TNO wil in het onderzoek bekijken of metingen met sensoren even betrouwbaar zijn als de methode die nu gebruikt wordt. Om vast te stellen of de sensormethode hetzelfde resultaat geeft als de huidige methode, moet er bij pilotbedrijven gemeten worden middels beide methoden.

Vanwege corona heeft het project lange tijd stil gestaan. Binnenkort worden metingen uitgevoerd bij twee bedrijven uit de houtbranche. We houden de leden op de hoogte van de resultaten.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij