WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Persoonlijke gezondheidscheck beschikbaar voor de hele branche

De actuele situatie met corona laat zien dat een goede gezondheid belangrijk is, maar veel bedrijven zien ook in dat er beter werk en resultaat worden geleverd door vitale en gezonde medewerkers. Het is aangetoond dat een groot deel van de mensen die een gezondheidscheck gedaan hebben, daarna hun leefstijl verbeteren.

Voldoet aan de Arbowet
Nu is er voor de meubelbranche een gezondheidscheck beschikbaar die de belangrijkste en meeste relevante (gezondheids-)risico’s voor werknemers in kaart brengt. Doordat alle relevante onderwerpen zijn meegenomen, in aansluiting op de branche RI&E, voldoe je hiermee gelijk aan de verplichting vanuit de Arbowet om periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Zo wordt er aandacht besteed aan gezondheid en leefstijl (voeding, beweging, alcoholgebruik, ontspanning, roken) maar ook aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan de functie. Dat is voor kantoormedewerkers bijv. beeldschermwerk en voor productiemedewerkers het risico op gehoorschade.

Hoe werkt het?
Het is het meest effectief om de gezondheidscheck als bedrijf aan alle medewerkers aan te bieden, inclusief een onderbouwing waaróm. Als deelnemend bedrijf ontvang je de nodige communicatiematerialen, zoals flyers en posters, om leidinggevenden en medewerkers te informeren en te stimuleren om mee te doen.

Laagdrempelig om mee te doen
Kenmerkend voor deze check is dat de medewerker zelf regie in handen krijgt: na het ontvangen van de uitnodiging plannen ze zelf wanneer ze de vragenlijst invullen en wanneer ze met de checkbox aan de slag gaan. Bij deze gezondheidscheck krijgen mensen namelijk een checkbox thuis gestuurd waarmee ze een aantal tests zelf uitvoeren: zoals bijvoorbeeld een vingerprik om cholesterol en bloedsuiker te laten analyseren.

Bij alle onderdelen worden heldere instructies gegeven en er is een helpdesk beschikbaar voor vragen.

Aparte rapportages voor deelnemer en werkgever
Als de check is afgerond en alle gegevens verzameld zijn, ontvangt de medewerker zijn persoonlijke gezondheidsrapport met de uitkomsten en bijbehorende adviezen. Privacy is absoluut gewaarborgd: alleen de medewerker ziet het eigen rapport en de adviezen. Een bedrijfsrapportage wordt opgesteld vanaf 30 afgeronde checks, waarin persoonlijke resultaten niet weergegeven zijn. Omdat er veel bedrijven zijn die minder werknemers hebben, wordt ook een brancherapport opgesteld.

Volledig vergoed voor CBM-leden en korting voor niet-leden
CBM-leden ontvangen een volledige vergoeding van de complete gezondheidscheck en bovendien een gratis bloeddrukmeter voor op locatie.
Niet-leden in de sector krijgen EUR 53,50 gesubsidieerd, maar betalen een eigen bijdrage per werknemer van EUR 21,50. Bovendien betalen zij de kosten van de bloeddrukmeter a EUR 35,00. Ter vergelijking: een reguliere gezondheidscheck kost al snel meer dan EUR 100,00 per werknemer.

Wil je weten hoe je het bedrijf kunt aanmelden, of wil je weten hoe het verder werkt of wil je meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Adviseurs

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij