WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Personeelsdossier wordt onmisbaar bij disfunctioneren!

Onlangs wees een kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af vanwege onvoldoende feitelijke onderbouwing.

Het gestelde disfunctioneren was niet aannemelijk bevonden omdat een schriftelijke onderbouwing ontbrak. De kantonrechter vond ook dat de stellingen van de werkgever onvoldoende bevestiging kregen in hetgeen er op de zitting is besproken.

Naar verwachting zullen het onder het nieuwe ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 (WWZ) arbeidsovereenkomsten niet meer worden ontbonden als er geen (goed) personeelsdossier is.

Het wordt dus zaak dat men personeelsdossiers gaat bijhouden en functioneringsgesprekken en verbeteringstrajecten schriftelijk gaat vastleggen.

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht of wenst u een begin te maken met een personeelsdossier of functioneringsgesprekken, dan kunt u contact met ons opnemen jur@cbm.nl of T 023 515 88 42.

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij