WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Onderhandelingsresultaat cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

Cao Meubelindustrie: minder seniorendagen en meer flexibiliteit

De Koninklijke CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met FNV Meubel en Hout en CNV Vakmensen over een nieuwe cao voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven voor een periode van twee jaar, van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016.

Hieronder de hoofdpunten van het akkoord:

Loonontwikkeling
Er is een loonstijging afgesproken van gemiddeld 1,5% op jaarbasis gedurende de looptijd van het contract.

Per 1 november 2015 worden alle lonen verhoogd met € 25,00 per maand (gemiddeld 1,2%), Per 1 januari 2016 worden de lonen met 1,55% per maand verhoogd en per 1 juli 2016 met 0,75% per maand. Verder is afgesproken met ingang van 1 januari 2017 de VPL (vroegpensioenpremie) op 0 te stellen, deze bedraagt nu 1% (0,5% voor werkgever en 0,5% voor werknemer).

Het gemiddeld structureel effect van de loonparagraaf is dus voor werkgevers 3% en voor werknemers 3,5%. Het effect gedurende de looptijd van de cao is lager, namelijk 1,67%. Gedurende 10 maanden is er, door de afspraak geen verhogingen met terugwerkende kracht toe te passen, geen sprake van een loonstijging.

Afschaffing seniorendagen
De 6 extra vakantiedagen per jaar waar een werknemer van 55 jaar en ouder nu recht op heeft worden in de komende vijf jaar geleidelijk afgeschaft. Werknemers uit het geboortejaar 1966 of later hebben tussen de leeftijd van 55 en 60 geen recht meer op deze extra dagen. Voor werknemers uit de geboortejaren 1961 t/m 1965 worden deze extra dagen dus minder dan 6.

Zaterdag wordt een gewone werkdag
Het in de cao opgenomen verbod om op zaterdag te werken wordt afgeschaft.

Werkgever en werknemer kunnen nu een vijfdaagse werkweek overeenkomen, waar de zaterdag als gewone werkdag een vast onderdeel van uitmaakt. Dat stelt werkgevers in staat om hun productieproces flexibeler te gaan inrichten.

Voordat er gesproken kan worden van een definitief akkoord dienen de leden van FNV en CNV nog akkoord te gaan met de volledige tekst van het onderhandelingsakkoord.

Voor de redactie:
Contactpersoon: Dick Roodenrijs, lid van de onderhandelingsdelegatie van de CBM T 023 515 88 42 – E roodenrijs@cbm.nl.

 

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij