WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Per 1 juli 2020 wettelijk minimumloon 1,6% hoger

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn standaardbedragen per maand, per week en per dag. Er is geen vast minimumloon per uur. De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die stijgen mee.

Vaste percentages voor jongere werknemers
Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumbedragen. Hieronder staan alle bedragen voor de 2e helft van 2020 op een rijtje.

Tabel wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.680,00 € 387,70 € 77,54
20 jaar 80% € 1.344,00 € 310,15 € 62,03
20 jaar BBL 61,5% € 1.033,20 € 238,45 € 47,69
19 jaar 60% € 1008,00 € 232,60 € 46,52
19 jaar BBL 52,5% € 882,00 € 203,55 € 40,71
18 jaar 50% € 840,00 € 193,85 € 38,77
18 jaar BBL 45,5% € 764,40 € 176,40 € 35,28
17 jaar 39,5% € 663,60 € 153,15 € 30,63
16 jaar 34,5% € 579,60 € 133,75 € 26,75
15 jaar 30% € 504,00 € 116,30 € 23,26

 

Om het minimumloon per uur te berekenen, moet het minimumloon per week gedeeld worden door het aantal uren dat een fulltime werkweek bedraagt. In de onderstaande tabel vind je deze minimumuurlonen per 1 juli 2020. Geldt in uw organisatie een ander aantal uren als fulltime, dan deelt u het minimumloon per week door dat aantal uren. Let op: je mag daarbij nooit naar beneden afronden, dan kan er namelijk sprake zijn van onbedoelde onderbetaling. Het loon dat werkgevers werknemers per uur minimaal moeten betalen, is bij werkgevers met een 36-urige werkweek daardoor hoger dan bij organisaties met een 40-urige werkweek.

Tabel wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2020

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 10,77 € 10,21 € 9,70
20 jaar € 8,62 € 8,17 € 7,76
20 jaar BBL € 6,63 € 6,28 € 5,97
19 jaar € 6,47 € 6,13 € 5,82
19 jaar BBL € 5,66 € 5,36 € 5,09
18 jaar € 5,39 € 5,11 € 4,85
18 jaar BBL € 4,90 € 4,65 € 4,41
17 jaar € 4,26 € 4,04 € 3,83
16 jaar € 3,72 € 3,52 € 3,35
15 jaar € 3,24 € 3,07 € 2,91

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij