WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Pensioenfondsen Meubel en Houthandel besluiten samen te gaan

Pensioenfonds Meubel en Pensioenfonds Houthandel hebben een intentieverklaring getekend om samen verder te gaan. Dit zorgt voor schaalvoordelen voor beide partijen en een robuuste organisatie. De toekomstbestendigheid van de pensioenregelingen in de betrokken sectoren wordt groter. Per 1 januari 2020 kan de samenvoeging een feit zijn. Hierdoor ontstaat een pensioenfonds met circa 57.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 4 miljard euro.

Collectieve waardeoverdracht
De opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers en van de gepensioneerden van Pensioenfonds Houthandel worden door middel van een collectieve waardeoverdracht overgeheveld naar Pensioenfonds Meubel. Na de overdracht wordt Pensioenfonds Houthandel geliquideerd.

Keuzes
Na het samengaan wordt één pensioenregeling uitgevoerd. Wel kunnen de verschillende sectoren die bij het fonds zijn aangesloten zelf een aantal keuzen maken binnen die regeling, zoals de hoogte van de
franchise, het maximum premiepercentage en het opbouwpercentage.

Bestuur en verantwoordingsorgaan
Het bestuursmodel van Pensioenfonds Meubel blijft ongewijzigd. Dat bestuur bestaat uit twee  onafhankelijke uitvoerende bestuurders, een onafhankelijke voorzitter en 6 niet-uitvoerende toezichthoudende bestuurders namens sociale partners en gepensioneerden. In dit niet-uitvoerende bestuur krijgen de werkgevers uit de Houthandel één zetel. Ook in het verantwoordingsorgaan van het fonds komen vertegenwoordigers uit de houthandel-sector.

Kijk hier voor het hele persbericht.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij