WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Pensioengegevens eenvoudig aanleveren per 2016

Deze week ontvangen werkgevers die zijn aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven een brief. Hierin nodigt het pensioenfonds hen uit om de eerste aangifte over 2016 via Pensioenaangifte te doen. Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering door werkgevers. Het pensioenfonds stapt per 1 januari 2016 over op Pensioenaangifte.

Vanuit het eigen salarispakket pensioengegevens aanleveren
Werkgevers die zijn aangesloten bij het fonds leveren met Pensioenaangifte snel en eenvoudig de pensioengegevens van hun werknemers aan. Dat gebeurt iedere maand of iedere 4 weken, vanuit het eigen salarispakket. Net als de loonaangifte naar de Belastingdienst.

Via de aansluiting op Pensioenaangifte ontvangt het pensioenfonds direct de gegevens
De loon- en dienstverbandgegevens vanuit het salarispakket zijn de basis voor het vaststellen van de pensioenaanspraken van de deelnemers. Via een aansluiting op Pensioenaangifte komen de gegevens rechtstreeks bij het pensioenfonds binnen en worden dan verwerkt.

De bij het fonds aangesloten werkgevers krijgen per e-mail een terugkoppeling van de verwerkte aangeleverde gegevens. Ook van eventueel inhoudelijke fouten ontvangen zij een e-mail. Werkgevers kunnen deze terugkoppeling bekijken via het Pensioenaangifte-portaal en zo nodig in hun salarispakket corrigeren.

Hoe kunt u overstappen op Pensioenaangifte?
Werkgevers die bij het pensioenfonds zijn aangesloten hebben in november een brief over de nieuwe manier van gegevensaanlevering ontvangen. Deze week krijgen zij een uitnodiging om de 1e aangifte over 2016 via Pensioenaangifte te doen. In deze brief staat ook de gebruikersnaam. Kort hierna ontvangen aangesloten werkgevers een brief met hun wachtwoord. Hiermee kan worden ingelogd en kan het salarispakket worden gekoppeld. Werkgevers doen aangifte vanaf hun eerste verloning.

Begrip?
Als CBM  juichen we deze verdergaande automatiseringsstap door het bedrijfspensioenfonds Meubel van harte toe. Op deze wijze zullen aan- en afmeldingen sneller verwerkt worden en zal de kans op fouten afnemen. Ook zal het mogelijk worden dat werkgevers sneller een juiste en correcte voorschotnota gaan ontvangen. Het zal in het begin wel wennen zijn en mogelijk wat correctieposten opleveren maar wij hopen op een positieve medewerking om deze overgang naar Pensioenaangifte snel en soepel te laten verlopen. Dat levert uiteindelijk alleen maar een win-win situatie op voor alle partijen. Mocht het proces niet naar tevredenheid verlopen dan vernemen wij dat graag. Laat het dan weten door een email te sturen aan Zwetsloot@cbm.nl

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij