WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Opnemen van vakantiedagen na beëindiging loondoorbetalingsverplichting

Onlangs is in de rechtspraak over de situatie geoordeeld of een werknemer die vakantiedagen opneemt na twee jaar ziekte, na beëindiging van de zogenaamde loondoorbetalingsverplichting, nog recht op loon heeft over de opgenomen vakantiedagen.

Het startpunt is dat de werknemer op grond van artikel 7:639 lid 1 Burgerlijk Wetboek tijdens zijn vakantie recht op loon behoudt. Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte werknemers. Vakantie voor arbeidsongeschikte werknemers moet hetzelfde doel hebben als voor gezonde werknemers. Als een arbeidsongeschikte werknemer tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn re-integratieverplichtingen moet hij hiervoor vakantie opnemen. Deze werknemers moeten daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om vakantiedagen op te kunnen nemen.

In deze zaak werd geoordeeld dat de werknemer recht heeft op doorbetaling van het normale overeengekomen loon over de opgenomen vakantiedagen. Ongeacht het feit of de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte op grond van artikel 7:629 lid 1 BW al was geëindigd. Als werkgever dien je dus de opgenomen vakantiedagen tegen 100% uit te betalen.

Kantonrechter Zaanstad 18 januari 2018, Zaaknummer: 6175117\CV EXPL 17-3982

 

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij