WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Opletten met omzetgrens bij btw-regeling kleine ondernemers

Vanaf 2020 gaat een nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers in. Let dan wel op dat je gedurende het jaar niet door je omzetgrens heen schiet. Wanneer dit zo is, moet je namelijk drie jaar wachten tot de regeling weer in gebruik genomen kan worden.

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) is een lastenverlichting voor ondernemers die jaarlijks minder dan € 1.883 aan BTW hoevenafdragen. Zij hebben vrijstelling voor het voldoen aan de factuureisen voor de BTW en hoeven ook geen aangifte te doen.

Drie jaar vast aan keuze voor regeling
Deze vrijstellingen blijven ook bestaan onder de nieuwe regeling, die vanaf 2020 gaat gelden. Alleen is dan niet meer het bedrag aan BTW doorslaggevend, maar de jaarlijkse omzet van een ondernemer.
Tot een omzet van € 20.000 kunnen ondernemers (maar in tegenstelling tot nu ook bv’s, stichtingen en verenigingen) de ‘nieuwe KOR’ aanvragen.
Ondernemers die de KOR nu al gebruiken, gaan in principe automatisch over naar de nieuwe regeling, zo blijkt uit antwoorden van het kabinet op diverse vragen vanuit de Tweede Kamer.
Met de antwoorden komt er meer duidelijkheid over hoe de nieuwe regeling in de praktijk moet gaan werken. Zo is vastgelegd dat een ondernemer die eenmaal voor de regeling kiest, daar ook drie jaar aan vast zit. Een ondernemer die uit de regeling stapt, mag de regeling ook drie jaar niet aanvragen.

Verplicht melden bij de Belastingdienst
Een ondernemer die gedurende het jaar boven de omzetgrens van € 20.000 uitkomt, moet zich verplicht melden bij de Belastingdienst. Hij moet vanaf dat moment weer voldoen aan alle administratieve verplichtingen. Deze ondernemer moet dan drie jaar wachten voor hij de vrijstellingen weer kan aanvragen. Ondernemers die koste wat het kost weg willen blijven bij de btw papierwinkel moeten dus gedurende het jaar goed op hun omzet letten.

Het vervallen van de vrijstelling geldt niet met terugwerkende kracht. Dus stel dat de ondernemer in oktober 2020 de omzetgrens doorbreekt, dan gelden de btw-verplichtingen pas weer vanaf dat moment. Dit betekent ook dat startende ondernemers niet met terugwerkende kracht vrijgesteld worden. Zij moeten minstens vier weken vóór de start van hun activiteiten de regeling aanvragen, anders zijn ze niet vanaf het begin vrijgesteld van de btw-verplichtingen.

Mogelijkheid om jaarlijks btw-aangifte te doen vervalt
Het kabinet erkent dat het lastig kan zijn om de omzet te voorspellen, maar houdt vast aan de gekozen harde grens. Ondernemers kunnen de regeling overigens ook aanvragen als zij in het jaar ervoor meer dan € 20.000 omzet hebben gedraaid. Als de omzet in het jaar ervoor veel hoger is geweest dan € 20.000, kan dat voor de Belastingdienst een reden zijn om de regeling te weigeren. De genoemde duidelijkheid is ook de reden dat de mogelijkheid om één keer per jaar btw-aangifte te doen vervalt. Om het voor de Belastingdienst werkbaar te houden is er ‘behoefte aan een kortere aangiftetermijn’.

Bron: Rendement

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij