WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Opdrachtovereenkomsten vervangen de VAR per 1 april 2016

Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ ers) moeten voortaan met opdrachtovereenkomsten gaan werken. In samenwerking met branches stelt de belastingdienst algemene modelovereenkomsten op, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

De CBM heeft ook een modelovereenkomst ter beoordeling voorgelegd, maar is nog steeds in afwachting van goedkeuring. De belastingdienst heeft het er druk mee.

Men hoeft overigens niet met een door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst te werken. Het voordeel van een overeenkomst die door hen is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Wordt er gewerkt volgens een overeenkomst die door de belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Maar let op!
Het maakt niet uit met welke opdrachtovereenkomst er gewerkt wordt (goedgekeurd of niet), als blijkt dat de manier van werken niet volgens de opdrachtovereenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Oftewel: net als met de VAR biedt de opdrachtovereenkomst een beperkte mate van zekerheid voordat er gewerkt wordt. De belangrijkste beoordeling vindt achteraf pas plaats.

Zoals gezegd heeft CBM een overeenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de belastingdienst. Ondertussen kunt u wel gebruik maken van de overeenkomst die wij reeds hebben. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Wilt u meer weten over hoe de beoordeling van een arbeidsrelatie (werknemer of zzp’er) plaatsvindt en of u rekening dient te houden met een loonheffing achteraf, neem gerust contact op T 023-515 8842 of E jur@cbm.nl.

 

 

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij