WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Op vakantie tijdens corona

Mag je een werknemer verbieden op vakantie te gaan naar gebieden die door het Kabinet met ‘code oranje’ zijn aangemerkt? Heeft de werknemer recht op loon als hij tijdens de vakantie besmet raakt? Hieronder vind je antwoorden op de meeste gestelde vragen over vakantie tijdens corona. Meer informatie over verplichtingen van werkgever en werknemer vind je in ons coronadossier.

Kun je een werknemer verbieden op vakantie te gaan naar gebieden die door het Kabinet met ‘code oranje’ zijn aangemerkt?
Je kunt het niet verbieden. Je kunt wel vragen om niet op vakantie te gaan naar deze gebieden. Dat past bij het creƫren van een veilige en gezonde werkomgeving. Als de overheid voor de bestemming een negatief reisadvies uitgeeft dan neem je als werknemer onnodig veel risico. Dan kun je als werkgever hier consequenties aan verbinden als de werknemer toch ziek terugkomt.
Als de arbeidsongeschiktheid door opzet of bewuste roekeloosheid wordt veroorzaakt bestaat mogelijk geen aanspraak op loon, maar je gaat niet met vakantie met als doel ziek te worden.
Als je afreist naar een gebied met “code oranje” moet je gedurende twee weken na terugkeer preventief thuis blijven. Je werkgever zou kunnen stellen dat, wanneer er geen mogelijkheid is om thuis te werken, je over die weken geen recht hebt op loon. Andere mogelijkheid dat je die twee weken ook vakantiedagen opneemt.

Een werknemer gaat op vakantie naar een bestemming waar het coronavirus heerst en raakt besmet. Heeft hij dan recht op loon?
Iemand gaat niet met vakantie met als doel ziek te worden. Als de arbeidsongeschiktheid door opzet of bewuste roekeloosheid wordt veroorzaakt bestaat mogelijk geen aanspraak op loon. Opzet of bewuste roekeloosheid wordt in de rechtspraak echter zelden aangenomen. Het wettelijk bepaalde loon tijdens ziekte raak je niet kwijt als je opzettelijk risicovol gedrag vertoont dat de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Wel kan het zo zijn dat je 70% uitbetaald krijgt in plaats van 100%.

Een werknemer gaat toch naar het buitenland terwijl het advies vanuit de overheid is om dat niet te doen en hij kan niet meer terug naar Nederland. Heeft hij dan wel recht op loon?
In dat geval neemt de werknemer wel een onnodig groot risico. Veel landen zitten ‘op slot’. Je kunt als werkgever, als de werknemer toch naar het buitenland vertrekt en niet meer (op tijd) terug kan komen en dus de werkzaamheden niet kan verrichten, hier consequenties aan verbinden. Je kunt je op het standpunt stellen dat geen aanspraak bestaat op loon nu de oorzaak van het niet op het werk verschijnen/uitvoeren van de werkzaamheden in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Een werknemer is terug van vakantie uit een gebied waar het coronavirus heerst. Mag je als werkgever de werknemer verplichten twee weken onbetaald verlof te nemen na zijn vakantie?
Nee, je mag niet op voorhand  een werknemer verbieden op het werk te verschijnen gedurende 2 weken na terugkeer en al helemaal niet zonder doorbetaling van loon, verplicht opnemen van vakantie of onbetaald verlof.

Voor meer vragen kun je altijd contact opnemen met Allard Moolenaars via moolenaars@cbm.nl of 023 515 8800.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij