WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ook voor 2021 hogere vrije ruimte in Werkkostenregeling (WKR)

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het demissionaire kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor 2021 van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Deze verhoging was ook al tijdelijk van toepassing in 2020.

Anders dan vorig jaar geldt boven de € 400.000 een vrije ruimte van 1,18%, in plaats van 1,2% in 2020. Brengt de werkgever méér in deze vrije ruimte onder, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden, zolang de vergoedingen en verstrekkingen maar voldoen aan de gebruikelijkheidstoets.

Onderzoek naar onbelaste thuiswerkvergoeding
In de kabinetsbrief over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket staat ook dat het demissionaire kabinet de mogelijkheden van een onbelaste thuiswerkvergoeding onderzoekt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de introductie van een extra gerichte vrijstelling, waardoor zo’n vergoeding niet van de vrije ruimte snoept.

Bron: RendementOnline

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij