WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ontwikkelingen energiemarkt

De prijzen op de energiemarkt zijn de afgelopen periode onder druk van de OPEC en stijgende kolenprijzen gestegen. Er worden door diverse ontwikkelingen zowel stijgingen als dalingen verwacht. Onze partner WDM-energie zal zoveel mogelijk op gunstige momenten energie inkopen voor een langere termijn.

Naast lagere olie- en kolenprijzen denkt WDM dat op korte termijn een lichte prijsdaling zal ontstaan vanwege de Europese ambitie in het kader van duurzame energie. Hierdoor zal het aanbod van elektriciteit groeien terwijl, naar verwachting, de vraag ongeveer gelijk zal blijven.

De kans op een opwaarts effect is ook aanwezig. Met name de ambitie van de olieproducerende landen om de olieprijs op te drijven, duurdere schone elektriciteit en de druk op partijen om de kolen en kerncentrales uit te zetten kunnen een prijsopdrijvend effect hebben. Daarnaast zal op langere termijn, onder invloed van toename van elektrisch vervoer de vraag en dus de prijzen opgedreven worden.

In onze visie is het zaak om kort op de markt te blijven zitten en eventueel voor langere termijn in te kopen. De verwachting zal zijn dat de prijzen van verder gelegen jaren onder druk van het sluiten van kerncentrales in Belgiƫ en Frankrijk en de kolencentrales in heel Europa in de loop van 2017 een stijgende lijn zullen gaan laten zien. WDM-energie verwacht in die stijgende lijn wel wat schommelingen waardoor het van belang is om delen energie op gunstige momenten in te kopen.

Grafieken prijsverloop elektriciteit op de ENDEX energiemarkt.
De blauwe lijn is de inkoopprijs voor elektriciteit in 2018
De oranje lijn is de inkoopprijs voor elektriciteit in 2019
De grijze lijn is de inkoopprijs voor elektriciteit in 2020

Grafieken prijsverloop gas op de ENDEX energiemarkt.
De blauwe lijn is de inkoopprijs voor gas in 2018
De oranje lijn is de inkoopprijs voor gas in 2019
De grijze lijn is de inkoopprijs voor gas in 2020

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij