WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Onderzoek veiligheid kinderbedden

Voor de leden die kinderbedden maken:
De NVWA onderzoekt in 2020 de veiligheid van kinderbedden die op de Nederlandse markt aangeboden worden. De resultaten van dat onderzoek zullen openbaar gemaakt worden, waarbij per merk en type zal worden vermeld of het kinderbed veilig is of niet.

Voor kinderbedden is het Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen van toepassing. Daarin is als wettelijke veiligheidseis het volgende gesteld:

Kinderbedden en -boxen moeten zodanig zijn samengesteld, geconstrueerd en uitgevoerd en een zodanige uitwendige staat en beziging van materiaal hebben, dat zij bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik, geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van een daarin geplaatst kind.

Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de Europese normen NEN-EN 716-1:2017+C1:2019 en NEN-EN 716-2:2017. Daarbij zal geen volledig onderzoek worden uitgevoerd, maar zullen specifieke aspecten direct van belang voor de veiligheid worden onderzocht en beoordeeld. De onderzoeksopzet is hier te lezen.

Mochten er reden zijn om op de onderzoeksopzet te reageren, dan kan dat rechtstreeks bij de NVWA via actieveopenbaarmaking@nvwa.nl.

 

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij